Odgovor na reklamaciju najkasnije 8 dana od prijema robe

Ukoliko se prihvati reklamacija rok za rešavanje je 15, odnosno 30 dana za tehničku robu

Vraćanje i zamena artikla se moze izvršiti u roku od 14 dana od prijema pošiljke

Povrat novca se realizuje u roku od 14 dana od datuma prijema robe
Ukoliko je roba plaćena platnom karticom, povrat se vrši refundacijom na karticu

Ukoliko je plaćena na bilo koji drugi način (pouzeće, e-banking, uplatnica) novčana sredstva će biti uplaćena isključivo na tekući račun kupca