Karcher d.o.o.

Autoput za Novi Sad 55
11080 Beograd, Republika Srbija

Tel. 1: +381 11 635 55 04

Tel. 2: +381 11 635 55 05

E-mail: office@rs.karcher.com

Pravna forma: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Osnivač: Kärcher Beteiligungs GmbH
Generalni direktor: Suzana Dubajić

MB: 21554227
PIB: 111857619


Isključenje odgovornosti

Sadržaji naših internet stranica se stalno menjaju. One se kreiraju sa najvećom mogućom savesnošću. Ipak za sadržaj ne možemo da preuzmemo garanciju u pogledu celovitosti ili preciznosti. Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH ne odgovara za štete zbog korišćenja informacija i podataka na ovim internet stranicama, osim u slučaju namere ili grube nepažnje firme Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH.

Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH ne preuzima odgovornost ili garanciju za sadržaj internet stranica, na koje se upućujete direktno ili indirektno sa naše startne stranice. Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH ne prisvaja sadržaje veb stranica trećih lica, na koje se upućujete sa internet stranica firme Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH. Za upućivanje na te internet stranice nije odgovorna firma Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, nego operater dotičnih stranica. Posetioci stoga link veze do drugih internet stranica prate na lični odgovornost i podležu uslovima korišćenja koji tamo važe.


Copyright / marke

Sve slike, grafikoni, tekstovi i ostale ovde objavljene informacije kao i njihovo kreiranje podležu zaštiti autorskih prava. Ukoliko nije drugačije navedeno, za primenu ovih zaštićenih sadržaja ovlašćena je isključivo firma Alfred Kärcher GmbH & Co. KG. Reprodukcija i/ili distribucija je dozvoljena samo uz pismenu saglasnost firme Alfred Kärcher GmbH & Co. KG.

Naročito nije dozvoljeno da kopirate slike ili prezentacije sa ove startne strane i da ih upotrebljavate u lične svrhe. Kärcher logo i sastavni deo slogana Kärcher su zaštićeni nazivi i marke firme Alfred Kärcher GmbH & Co. KG. Štaviše firma Alfred Kärcher GmbH & Co. KG poseduje mnoštvo drugih zaštićenih marki. Korišćenje marki firme Alfred Kärcher GmbH & Co. KG je dozvoljeno samo uz prethodnu pismenu saglasnost.