Uvodne odredbe

Ovi Opšti uslovi poslovanja (u daljem tekstu: “Opšti uslovi“) primenjuju se na ugovore o kupoprodaji robe između privrednog društva KARCHER d.o.o. Beograd sa sedištem u Beogradu, Autoput za Novi Sad 55, 11080, Zemun, Beograd, Srbija, PIB: 111857619, MB: 21554227 (u daljem tekstu: “Kärcher“), i kupaca, te čine njihov sastavni deo.

Opšti uslovi se odnose na kupoprodaju robe u prodajnom centru Kärcher. Za kupoprodaju robe putem interneta primenjuju se posebni opšti uslovi kada isti budu doneti i objavljeni.

1. Cene

1.1 Cena robe odnosno svakog pojedinog proizvoda je izražena u dinarima (RSD) i uključuje porez na dodatu vrednost (PDV).

1.2 Kärcher je ovlašćen da jednostrano promeni cene u svakom trenutku.

1.3 Cena proizvoda obračunava se prema cenovniku važećem na dan kada je zaključen ugovor o kupoprodaji robe.

2. Način i uslovi plaćanja

2.1 Kupci mogu platiti robu na bilo koji od sledećih načina: gotovinom, avansnom uplatom na žiro račun Kärcher-a, te debitnim i kreditnim karticama Mastercard, Visa i Dina.

2.2 Kupac može da zatraži ponudu od Kärcher-a, i to tako što će na e-mail adresu office@rs.karcher.com poslati svoje podatke (ime i prezime, odnosno ime kompanije ako se radi o pravnom licu, adresa, broj telefona, kao i PIB ako se radi o pravnom licu) i podatke o proizvodu koji želi da kupi (naziv i količina), te naznačiti odabrani način plaćanja. U tom slučaju će Kärcher putem e-maila poslati ponudu na osnovu koje kupac može izvršiti uplatu. Po prijemu uplate Kärcher će obavestiti kupca kada može preuzeti robu.

3. Preuzimanje i dostava robe

3.1 Kupac preuzima robu u prodajnom centru Kärcher neposredno nakon kupovine, odnosno plaćanja, ili u terminu za preuzimanje o kojem ga je Kärcher obavestio u slučaju plaćanja po ponudi.

3.2 Kärcher ne pruža uslugu dostave robe kupcima, ali na zahtev kupca može ugovoriti i organizovati dostavu robe preko pružaoca kurirskih usluga. U tom slučaju, trošak dostave će snositi kupac. Iznimno, ako vrednost kupljene robe prelazi iznos od RSD 50.000,00 (bez PDV) trošak dostave, koju će Kärcher organizovati na eventualni zahtev kupca, snosi Kärcher. Kärcher zadržava pravo da ovaj iznos jednostrano izmeni s vremena na vreme objavljivanjem nove verzije Opštih uslova.

3.3 U slučaju dostave robe preko kurirske služe, Kärcher je odgovoran jedino za pravilno pakovanje.

3.4 U slučaju eventualnog oštećenja robe tokom dostave, kupac prigovor ulaže kurirskoj službi i o tome obaveštava Kärcher.

4. Kvalitet robe

4.1 Kvalitet Kärcher proizvoda kontroliše se tokom celog procesa proizvodnje i saglasan je sa svim relevantnim zakonskim propisima. Kärcher garantuje za deklarisani kvalitet proizvoda ako se isti upotrebljava u skladu sa uputstvima za upotrebu. Uputstva za upotrebu se dobijaju uz proizvod, a mogu se pronaći i na internet stranici Kärcher-a.

4.2 Kärcher ne odgovara za štetu koja može nastati zbog nepoštovanja uputstva za upotrebu ili nestručnog rukovanja, a kupac je dužan da postupa sa proizvodima u skladu sa uputstvima za rukovanje. Svi prigovori kupca vezani za kvalitet proizvoda koji su posledica nepoštovanja uputstva za upotrebu smatraće se neosnovanim.

5. Ambalaža, uputstva i garancija

5.1 Kärcher prodaje proizvode u njihovoj originalnoj ambalaži koja sadrži osnovna obeležja proizvoda i druge podatke u skladu sa važećim zakonima.

5.2 U zavisnosti od vrste, namene i drugih svojstava karakterističnih za pojedini proizvod, kupac dobija i tehnička uputstva, uputstva za sklapanje, upotrebu odnosno rukovanje, održavanje, garanciju i/ili druge relevantne dokumente.

6. Nadležnost i merodavno pravo

6.1 Sve nesuglasice i sporove u vezi sa ovim Opštim uslovima Kärcher i kupac će nastojati da reše sporazumno i mirnim putem, a ako u tome ne uspeju, nadležan je stvarno nadležni sud u Beogradu.

6.2 Merodavno pravo koje se primenjuje na ove Opšte uslove, kao i na sve eventualne sporove koji proisteknu iz njih je srpsko pravo, uz isključenje primene kolizionih pravila srpskog međunarodnog privatnog prava.

7. Završne odredbe

7.1 Kupci, odnosno potrošači i trgovci u pogledu svojih prava i njihove zaštite zadržavaju prava propisana merodavnim zakonima i drugim propisima.

7.2 Kärcher je ovlašćen da jednostrano izmeni i/ili dopuni Opšte uslove.

7.3 Opšti uslovi su kupcima dostupni u prodajnom centru u svakom trenutku.

Download pdf

Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja Karcher d.o.o.