Zahvaljujući njenoj otpornosti i mogućnosti da se adptira na razne uslove, mahovina može lako da se pojavi u vašem dvorištu, pogotovo u razmacima izmedju kamenja. što utiče na izgled dobro održavanog dvorišta.

Odršavanje kamena na stazi u dobrom stanju pomaže da se održi njihov atraktivni izgled i produži njihov životni vek. Moderne tehnologije nude rešenje za ove probleme, a Kärcher perač pod visokim pritiskom postaje nezamenjiv saveznik u postizanju savršenog stanja vašeg prilaza.


Pločnici zarasli u mahovinu

Naši slučajevi iz prakse jasno pokazuju kako se pravilno radi pomoću kompresorskog čistača i na šta treba da se obrati pažnja.

A pomoću specijalnog pribora uređaji postaju pravi multifunkcionalni uređaji: mokro čišćenje mlazom, čišćenje cevi, čišćenje terasa ili ispumpavanje lokvi – a Vi ćete sigurno otkriti još drugih mogućnosti primene za svoj Kärcher!

Prilikom rada obratite pažnju na to, da je udarni pritisak odmah posle mlaznice najjači: to znači da tvrdokorne nečistoće čistite na malom razmaku, male nečistoće ili osetljive površine na većem razmaku.

 • Pošto se mahovina se ne nalazi samo u debelom sloju na površini ploča, nego se takođe nalazi i u porama kamenih ploča, za skidanje mahovine se upotrebljava rotirajuća mlaznica.
 • Ona proizvodi rotacioni mlaz: snaga čišćenja koncentrisanog tačkastog mlaza se kombinuje sa površinskim efektom ravnog mlaza.
 • Kompresorski mlaz pri tome držite skoro vertikalno u odnosu na površinu ploče i polako prevlačite u razmaku od otprilike 20 do 30 cm od ruba jedne ploče zarasle mahovinom do druge.
 • Zaštita od prskanja za rotirajuću mlaznicu (specijalan pribor) pri tome štiti od vode koja prska nazad.

Bezbednosni saveti korišćenja Kärcher perača pod visokim pritiskom:

 • Pažljivo pročitajte uputstvo za korišćenje za model kompresorkog perača koji posedujete.
 • Koristite zaštitne naočare.
 • Zauzmite stabilan stav zato što neke površine mogu biti klizave nakon pranja.
 • Povežite vaš perač pod pritiskom sa izovorom vode koji ima adekvatan pritisak. Ne koristite vruću vodu ukoliko vaš uređaj nije predviđen za to.
 • Kada koristite produžni kabl, postarajte se da je prilagođen za spoljnu upotrebu i da može da može da podnese snagu uređaja.
 • Budite oprezni sa podešavanjima perača pod visokim pritiskom. Ne ciljajte ka ljudima, životinjama i osetljivim predmetima. Počnite sa slabijim pritiskom i pojačavajte ga po potrebi.
 • Koristite pribor koji je odgovara i vašem uređaju i zadatku za čišćenje.
 • Povremeno proveravajte crevo da li ima oštećenja i da li curi, i zamenite ga ukoliko je potrebno.

Smernice za održavanje i čuvanje Kärcher perača pod visokim pritiskom:

 • Očistite temeljno vaš kompresorski perač nakon svake upotrebe, kao i dodatni pribor.
 • Čuvajte vaš kompresorski perač na suvom mestu, dalje od sunčeve svetlosti, ekstremnih temperatuta i vlage.
 • Pratite redovne procedure održavanja kako stoji u korisničkom uputstvu, i ne izbegavajte redovne provere uređaja i opreme.
 • Kada pomerate uređaj obebedite creva i pribor tako da ne dođe do povreda.

Pridržavanjem ovih bezbedonosnih smernica za redovno održavanje, obezbeđujete dug životni vek Kärcher perača pod visokim pritiskom.


Odgovarajući uređaji i pribor

Zaštita od prskanja

Zaštita od prskanja za rotirajuću mlaznicu. Pouzdano štiti korisnika od vode koja prska.