Čišćenje cevi je zahtevna procedura. Specijalna oprema i hemikalije su nezamenjive za ovaj zadatak. Štaviše, eksperti preporučuju povremeno čišćenje zbog neizbežnog nagomilavanja masti i drugih supstanci na unutrašnjim zidovima cevi. Redovno preventivno čišćenje sistema za odvone vode obezbeđuje normalno funkcionisanje kanalizacije, produžava životni vek i uklanja neprijatne mirise.

Za manja začepljenja, možete koristiti specijalna sredstva za čišćenje i/ili sajlu. Ako to ne pomaže najbolje je da konsultujete Kärcher.


Za čišćenje cevi u domaćinstvu, Kärcher nudi sledeća rešenja.

  1. Creva sa dužinom od 7,5 i 15 metara efikasno čiste zapušene cevi i kanalizaciju. Crevo ima ojačanje od upletenog tekstila i kratku bakarnou mlaznicu za maksimalnu mobilnost.
  2. Povezuje se sa bilo kojim modelom perača pod pritiskom iz K serije.

Kako radi Kärcher dodatak za čišćenje cevi?

Usled visokoog pritiska, voda prolazi kroz crevo i usmerena je u mlaznicu, a nakon toga u cevi. Visoki pritisak proizvodi silu, koja omogućava crevu sa mlaznicom da se slobodno kreće kroz cev. Voda efikasno čisti cevi od začepljenja i ne oštećuje je.

Saveti za primenu perača pod visokim pritiskom za čišćenje cevi

  1. Na peral pod pritiskom namestite odgovarajuću mlaznicu na fleksibilno crevo. Pre svakog korišćenja uređaja, ključno je proveriti visokopritisno crevo da nema oštećenja. Ako se uoče oštećenja, ne uključujte perač pod pritiskom.
  2. Ubacite crevo sa mlaznicom u cev na otprilike metar dubine.
  3. Uključite perač pod pritiskom
  4. Crevo će pod uticajem centrifugalne sile početi da ulazi sve dublje i dublje u cev dok ne stigne do začepljenja.
  5. Pod silom jakog vodenom pritiska, začepljenje se lomi i odlazi u kanalizaciju.
  6. Nastavite da ispirate cev dok nije u potpunosti čista.
  7. Prvo isključite perač, pa onda uklonite crevo.
  8. Za najbolje rezultate koristite vruću vodu (ukoliko model perača dozvoljava).

Čišćenje i održavanje perača pod pritiskom

Nakon svakog korišćenja, potrebno je očistiti perač pod visokim pritiskom. Pre početka čišćenja uređaj isključite iz struje. Isperite pištolj, crevo i mlaznice tekućom hladnom vodom, a sam uredjaj obrišite krpom.  Onda, osušite sve delove i odložite ih.

Praćenjem ovih uputstava za korišćenje i održavanje, obezbeđujete bezbedan i efikasan rad Kärcher perača pod pritiskom, kao i produžen radni vek.


Odgovarajući uređaji i pribor