Čišćenje baštenskog nameštaja

Voda iz vodovoda (po pravilu pod pritiskom od 4 bar) u baštenskom crevu se dovodi do kompresorskog čistača. Kompresorska pumpa tamo proizvodi pritisak vode do 150 bar. Voda ističe kroz malu kompresorsku mlaznicu, kao oštar, koncentrisani mlaz sa snažnim efektom čišćenja.

U slučaju rada sa kompresorskim čistačem štedite veliku količinu novca i vode:
Baštensko crevo pod pritiskom od 4 bara po času potroši otprilike 3500 litara vode, kompresorski čistač na 100 bara nasuprot tome samo otprilike 400 litara po času.

U slučaju jake nečistoće optimalno je čišćenje pomoću Kärcher četke za pranje i Kärcher sredstva za čišćenje. Vodeni filter pouzdano štiti pumpu Vašeg kompresorskog čistača.


Odgovarajući uređaji i pribor

Kompresorski čisači K 2 Premium Home

Za manje nečistoće.

Električna četka

Za čišćenje bez prskanja na osetljivim površinama.